Amerika`da 3000`in üzerinde yüksek öğrenim kurumu vardır. Bu kurumlardan üniversite, kolej (Amerika`da kolej yüksek okul anlamına gelir) ve teknoloji enstitülerinde lise üzerine 4 yıllık lisans öğrenimi ve birçoğunda ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapılmaktadır. Verdikleri öğrenim ve diploma dereceleri bakımından bu okullar arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Amerika`da ön lisans diploması veren iki yıllık “Junior College” lar veya “Community College”lar, yani meslek yüksek okulları da mevcuttur.

Amerikan Üniversitelerine Başvuru Yolları:

1-Şartlı kabul (Conditional Acceptance): Genel akademik durumu, üniversiteye girmek için yeterli olup, ancak İngilizce dil testlerine henüz girmemiş öğrenciler için bazı üniversiteler tarafından şartlı kabul verilir. Şartlı kabul edilen öğrenci, eğitim yılı başlamadan İngilizce sınavlarına hazırlanmalı ve eğitim yılı başlamadan kabul edildiği üniversiteye IBT TOEFL (79-100) sonucunu vermelidir. Öğrenci, şartlı kabul için öne sürülen İngilizce yeterlilik sınavlarına Türkiye’de veya Amerika’da hazırlanabilir. Lisans veya Yüksek lisans programlarına şartlı kabul edilmek isteyen öğrenci İngilizce yeterlilik belgesi haricinde gereken belgeleri (not dökümü, referans, niyet mektubu ve iş deneyimi) temin ederek lisans ve yüksek lisans eğitimi için de üniversitelere başvurmalıdırlar.

2-Doğrudan Yerleştirme (Direct Placement):Gerek akademik ve gerekse İngilizce dili açısından yeterli düzeye sahip olan öğrenciler başlamak istedikleri dönemden en az 6-8 ay öncesi tüm evraklarıyla birlikte lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi için başvuru yapabilirler. Öğrencinin tüm belgeleri eksiksiz ve yeterli ise, başvuru yapılan en az birkaç üniversiteden kabul alınabilir.

3-Amerika’da Akademik Dil Eğitimi veya Pre-MBA, Pre-Master Programı yaparken yerleştirme: Amerika’da pek çok merkezde İngilizce dil, Pre-Master ve üniversiteye hazırlık kursları verilmektedir. Öğrenciler bu kurslarını izlerken kendilerinin de ziyaret edip tasvip ettikleri üniversite ve kolejlere kurs yaptıkları okul tarafından yerleştirilirler.Akademik veya İngilizce açısından yetersiz olan öğrencilere tavsiye edilen bu yerleştirme biçiminde; öğrenci gitmek istediği bölümün görevlileriyle mülakat yapabilecek ve üniversite seçme aşamasında bizzat kendisine uygun bir okulu daha kolay bulabilecektir.

4- Community College’den 4 yıllık Üniversitelere Transfer: Amerika’da özellikle California ve Washington eyaletlerinde iki yıllık “Community College”ler yüksek öğretimde büyük rol oynamaktadır. Direk üniversitelerde eğitime başlamak yerine çok sayıda Amerika’lı ve yabancı öğrenci üniversitenin ilk iki yılını bir “Community College” de tamamlamakta ve 3. yıldan itibaren 4 yıllık bir Amerikan üniversitesine geçiş yapmaktadır. “Community College” lerde eğitim yapmanın pek çok avantajı vardır. Bunlardan en önemlileri, bu okullara giriş kriterlerinin kolay olması, eğitim ücretlerinin yıllık $5500-$9000 dolar arasında değişmesi (üniversitelerde $10,000-$45,000 dolar arasıdır) sınıfların kalabalık olmaması nedeniyle öğrenciye yakın ilgi gösterilmesi ve öğrencinin 2 yılın sonunda, not ortalamasına bağlı olarak mutlaka bir üniversiteye geçiş yapmasıdır.

Amerika da Ders Yılı
Ders yılı Ağustos ayı sonlarında veya Eylül ayının ilk yarısında başlar. Mayıs veya en geç Haziran ayı başlarında biter. 
Sömester: Üniversitelerin çoğunluğunda ders yılı semester adı verilen,genellikle 16-17 hafta süren iki devreye ayrılmıştır. Ayrıca yaz aylarında 4-8 haftalık yaz devresi “Summer Session” vardır. Summer Session’lara katılmak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yabancı öğrencilerin pek çoğu eğitimlerini daha kısa sürede tamamlamak için Summer Session lara katılırlar. 
Quarter: Bütün bir akademik yıl, her biri 11-12 hafta uzunluğunda dört çeyreğe bölünmüştür.
Trimester: Ders yılı 15-16 haftalık üç eşit devreye bölünür.
Amerikan Üniversiterlerine istenilen devreden başlamak mümkündür. Ancak Uluslararası öğrenciler genellikle Sonbahar döneminde başlar yine Ocak dönemin de yoğun katılım olduğu dönemdir.

Amerikan Üniversitelerinde Değerlendirme Sistemi
Amerika Üniversitelerinin büyük çoğunluğunda kredi sistemi uygulanır. Buna göre bir dersin kredisi , genel olarak o dersin haftalık saatine eşittir. Sözgelimi, bir öğrencinin 3 kredilik bir ders alması o dersi bir dönem boyunca haftada 3 saat alıyor olması demektir. Mezun olabilmek için öğrencinin belirli bir kredi miktarını tamamlaması gerekir. Tam zamanlı bir öğrenci bir akademik dönemde 15-18 kredi yani 5 veya 6 ders alır. Bir dersten kredi alabilmek için doğal olarak o dersin gerektirdiği bütün ödev, araştırma ve diğer çalışmaları tamamlamak , sene içi ve sene sonu sınavlarında başarılı olmak gerekir. 
Üniversitelerin tamamında not verme harflerle olur. Buna göre A ( Pekiyi), B (İyi), C 
(Orta), D(Geçer), F(Geçmez), Asgari geçer not olan D, 100 üzerinden bir değerlendirme yapılırsa genellikle 60-65 puana tekabül eder.

     Özellikle ABD’de eğitimin değerini parayla ölçmek bir hayli güçtür. Yurtdışı eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. Amerika’da lisans ve yüksek lisans öğrenimi paralıdır ve üniversiteler öğrencilerden öğrenim masrafları içintuition adı verilen X miktar para ve fee başlığı altında, kayıt, sağlık hizmetleri ve öğrenci faaliyetleri vs. için yapılan idari hizmetlere karşılık ayrı bir ücret almaktadır. Amerika’da öğrenim masrafları okuldan okula değişiklik gösterir $5,500-$45,000 USD arası değişir. Özel okullar genelde devlet okullarından daha pahalıdır. Geçim masrafları ise yıllık $8,000-$20,000 USD arası değişir.