Yurtdışı eğitime İngiltere’de bir lisede okuyarak başlamak, ülkenin eğitim sitemine ve akademik atmosferine alışma açısından son derece faydalı olacaktır. Sisteme ve müfredata alışmanın yanında dil problemini daha erken yaşta halletmek de büyük bir avantaj sağlayacaktır. İngiltere’de yüksek öğrenim programına devam etmek isteyen öğrenciler liseden sonra doğrudan üniversite eğitimine geçebilir. İngiltere’de liseler Türkiye’de olduğu gibi çok çeşitlilik göstermekle beraber (Devlet liseleri, özel liseler, yatılı ya da gündüzlü okullar, yalnız kız ya da erkeklere eğitim verenler, askeri liseler, mesleki liseler, kilise okulları vb.) 4 ayrı alanda değerlendirilir.

     1. Özel Lise Hazırlık Okulları: Lise öncesi 8-13 yaş arası öğrencilerin katılabileceği hazırlık programlarıdır. Özel okul olarak finanse edildikleri halde İngiltere hükümetinin sürekli denetim altında faaliyet gösterirler. Okullar büyük bir lisenin bünyesinde veya bağımsız bir alanda liseye öğrenci yetiştirmek amacıyla kurulmuş olup kaliteli ve geleneksel bir eğitim sunmaktadırlar. Küçük ve modern sınıflarda, akademik standartlarda eğitim gören öğrenciler bu okulları bitirdiklerinde lise eğitimine hazırlıkta önemli bir adımı tamamlamış olurlar. Okulların eğitim kalitesi dünya çapında tanınırlığa sahiptir. Tüm yabancı öğrencilere de açık olan bu okullar yatılı olabildikleri gibi karışık veya yalnız kız ya da yalnız erkek okulları olarak hizmet vermektedirler.

     2. Özel Gündüz Liseleri: Sundukları kaliteli eğitim ve öğretim anlayışı ile dünyaya örnek olan geleneksel İngiliz eğitim sistemini yansıtan bu okullar devletten herhangi bir fon almadan hizmet verirler. Mükemmel akademik standartta sınıflarda, geniş müfredatı ve düşük sınıf mevcutları ile verdikler hizmetler hükümet ve birlik tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Dünyanın önde gelen üniversitelerine yüksek oranda öğrenci yerleştiren bu liseler yabancı öğrencilere de hizmet vermektedirler.

     3. Devlet Kolejleri: İngiliz Hükümeti tarafından mali açıdan desteklenen ve düzenli olarak denetlenen okullardır. Birleşik krallık ulusal müfredatını takip ederler. Bu okullar 16-19 yas aralığı öğrencilere karma ve gündüz eğitim sunar. Geniş eğitim müfredatı, üniversite kabul oranları ve konaklama seçeneklerindeki başarıları ile oldukça popülerdir. Bu okullar sadece çok başarılı öğrencileri kabul eder.

     4. Gündüz ve Yatılı Devlet Liseleri: Türk öğrencilere açık olmayan bu okulların tüm giderleri devlet tarafından karşılanmakta ve İngiltere hükümeti tarafından sürekli denetlenmektedir. Klasik lise eğitiminin verildiği okullar diğer kolejlere istinaden daha ucuz fiyatları ile dikkat çekmektedir. Kendi öğrencilerinin yanı sıra sadece Avrupa birliği üyesi ülkelerden öğrenci kabul etmektedir. GCSE (General Certificate of Seconary Education) İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da ortaöğretimle ilgili konuda verilen bir akademik niteliktir. Bizdeki lise diplomasına dengindedir. Bu diplomayla mezun olan öğrenciler hemen takip eden yılda İngiltere’de veya dünyanın başka bir ülkesinde yüksek öğretime devam edebilirler. Sertifikanın hangi alanda alınacağı genelde öğrenci tarafından 9. sınıfta (13-14 yaş) karar verilir. Çoğu okulda seçilen alanlarda okumaya 10. sınıfta (14-15 yaş) başlanır; sınavlara ise 11. sınıfta (15-16 yaş) girilir. İngiltere’de lise müfredatı A Level ve IB olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

     GCSE 16 yaşına kadar öğrencilerin eğitim aldığı süreci tanımlarken 16-18 yaş arasındaki lise eğitimine denk gelen sürece ise A-level denir. A LEVEL İngiltere’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler bölümlerine göre A-Level programlarına katılır ve sınavlara girerler. Matematik, iktisat, kimya, tarih ve İngiliz Edebiyatı en fazla rağbet gören bölümlerdir. Öğrenciler eğitim hayatlarına A-Level programlarında aldıkları dersler doğrultusunda devam edecekleri için sayısal ağırlıklı program türü okumak isteyen öğrenci sözel bölüm derslerini almayabilir. A-Level sınavları haziran ayında yapılır ve sınav sonuçları ise Ağustos ayında açıklanır. Sınav tüm İngiliz üniversiteleri tarafından tanındığı gibi ABD, Avustralya ve dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelere giriş aşamasında da geçerliliği bulunmaktadır.

     IB: Dünyaca geçerli olan IB diploması ile sadece İngiltere’nin en önde gelen üniversitelerine değil dünyanın diğer ülkelerindeki en iyi üniversitelere de geçiş yapılabilir. IB sistemi A-level sistemi ile benzerlikler taşır. Oxford, Cambridge gibi üniversitelere hem A- level hem de IB mezunu olanlar başvuru yapabilirler.