Üniversite (Lisans) başvuru koşulları Kanada’da üniversiteler genellikle Eylül ile Mayıs ayları arasında eğitim verirler. Bazı üniversitelerin öğretim yılları 2 dönemden bazılarınınki ise 3 dönemden oluşur. Öğrenciler tercihlerine göre yazın da ders alabilirler. Örneğin, Kanada’da üniversite okuyan bir öğrenci bir yıl içerisinde seçeceği ders sayısına göre 4 yıllık bir bölümü 2.5 yıl gibi bir sürede bitirebilir. Kanada’daki üniversitelerde Eylül dönemi için son başvuru tarihleri Ocak ile Nisan ayları arasında değişir. Ocak kabulleri için ise başvuru kapanış tarihleri bir önceki yılın Eylül ayı civarındadır. Ancak okulların başvuru koşulları değişiklik gösterdiği için başvuruda bulunulmak istenilen okulun kabul koşullarının iyi araştırılması gerekmektedir. Kanada üniversite başvuruları eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Örneğin Kanada’nın doğusunda Ontario eyaletinde bulunan çoğu üniversiteler için başvuruların direkt olarak üniversiteye değil de tüm üniversiteler adına işlemleri yürüten Ontario Başvuru Takip Merkezine (Ontario Universities’ Application Centre – OUAC) yapılması gerekmektedir. Diğer yandan başvuruları doğrudan kabul eden üniversiteler de bulunmaktadır. Kanada’daki diğer eyaletlerde ise ilgili yüksek öğrenim kurumunun kabul koşullarına uygun olarak tüm evraklar hazırlanıp direkt olarak bu kuruma gönderilir.

Genel Başvuru Evrakları

     Kanada’da üniversite programlarına katılmak isteyen öğrencilerin tamamlaması gereken belgeler okuldan okula değişiklik gösterir. Ama genel olarak istenilen belgeler arasında şunlar bulunmaktadır: Not dökümü: Bu belge okul müdürü ya da öğrencinin danışmanı tarafından İngilizce olarak hazırlanır. Okulun bu belgeyi İngilizce olarak hazırlayamadığı durumlarda ise resmi tercümesi yapılır. Not dökümünün öğrencinin notlarının yanı sıra genel olarak öğrencinin ders harici başarı ve örnek davranışlarını da içermesi istenir. Böylece ilgili yüksek öğrenim kurumunun kabul heyeti öğrencinin gelecekteki performansı hakkında tahmini bir izlenimde bulunabilirler. Genel olarak not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterdiği için Kanadam.com eğitim danışmanları öğrencinin başarı seviyesinin net bir şekilde olarak Kanada yüksek öğrenim kurumuna iletildiğinden emin olurlar. Bu amaçla başvuru paketine eğer gerekiyorsa okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenir. Standard Testler: Kanada’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için merkezi olarak düzenlenen bazı testlere girmeleri istenir. Bu testler arasında TOEFL ve IELTS gibi uluslararası tanınan sınavların yanısıra CAEL ve CanTest gibi sadece Kanada’da geçerli olan testler bulunmaktadır. Bu testlerden istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık gösterir.

     Fransızca yeterlilik için Kanada’daki üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği özel bir test sonucu bulunmamaktadır. Bu alanda Fransızca eğitim veren her okulun kendi belirlediği kriterler geçerlidir. Fransızca eğitim veren okulların başvuru koşullarında hangi testleri istedikleri ve zorunlu olan minimum test skorları belirtilir. Standart testler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Standart Testler bölümümüze göz atınız. Referans Mektupları: Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir. Referans yazılarının: Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını, Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını, Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını, Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir. Referans mektupları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için lütfen Kanadam.com eğitim danışmanlarımız ile irtibata geçiniz.

     Niyet Mektubu: Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir. Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında açıkça belirtirler. Kanadam.com eğitim danışmanlarımız niyet mektuplarının hazırlanması konusunda öğrencilerimize her türlü desteği vermektedirler.