1. -Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaport. Eğer daha uzun süreli vize talebinden bulunmak isterseniz, talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerli olmalıdır. Vize için en az 2 veya daha fazla boş sayfa olması gerekir.(Eğer pasaportunuz bu gerekenler dışında ise başvurunuz iade edilecektir). Pasaportunuzun işlem gören sayfalarının fotokopisi
2. -Eğer eski pasaportunuz varsa, tüm işlenmiş sayfaların fotokopisi ibraz edilmelidir. Eğer daha önceden başvuruda bulunduğunuz ülkeden vize talebiniz kabul görmemişse, kabul görmeme sebebini açıklayan mektubun aslını başvurunuzda bulundurmanız gerekmektedir. Kabul görmemiş vize talebinizi gizlediğiniz takdirde, İrlanda vize başvurunuz kabul görmeyecektir.
3. -Tamamı doldurulmuş ve imzalanmış İrlanda vize başvuru formu. İrlanda başvuru formu https://www.visas.inis.gov.ie/avats/OnlineHome2.aspx sitesinden online olarak doldurulmalıdır.
4. -2 Adet arka fonu beyaz 35X45mm ya da Biometric Fotoğraf (Yeni çekilmiş ve 6 Aydan eski olmaması gerekmektedir). 
5. -İrlanda ülkesine seyahat edecek kişinin arkalı önlü çekilmiş Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6. -Seyahat sağlık sigortası: En az 30.000 Avro teminatlı ve en az gidiş-dönüş tarihlerini kapsayan tüm Dünya ülkelerinde geçerli yurtdışı sağlık sigortası. 
7. -İrlanda’daki firmadan, ziyaretin sebebini, tarihlerini, seyahat masraflarını kimin karşılayacağını da belirten ve iletişim detayları bulunan onaylama yazısı. İki şirket arasındaki bağı gösteren belgeler (varsa)
8. -Başvuru sahibinin işvereni tarafından, başvuru sahibinin bu seyahate işveren şirket adına yapıldığını, seyahatin amacını, tarihini ve seyahat boyunca masrafların kimin tarafından karşılanacağını açıklayan imzalı, kaşeli İngilizce dilekçe
9. -Şirketin yürürlükte olan imza sirküleri fotokopisi
10. -Ticari sicil gazetesi fotokopisi (Şirketin yer aldığı ilan net olarak okunabilmelidir) 
11. -Şirketin son vergi dönemine ait vergi levhası fotokopisi
12. -Şirketin İngilizce faaliyet belgesi orijinal gerekmektedir.(Son 6 ay tarihli)
13. -İrlanda’ya seyahat edecek kişi bağkurlu ise; bağkurlu olduğuna dair bir belge. Eğer sigortalı çalışıyor ise SGK işe giriş bildirgesi ve son 3 aya ait maaş bordrosu