YÜKSEK LİSANS, LİSANS KABUL ŞARTLARI 
Varşova Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri Üniversitesinde Ekonomi, İşletme ve Bilgisayar Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi almak isteyen ögrenciler herhangi bir giriş kabul imtihanına tabi tutulmayacak ve adaylardan ALES yada GMAT imtihanlarından belli bir puan 
alma ön koşulu istenmeyecektir. Programa kabul edilecek öğrenciler için gerekli koşullar: Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2.50 olması, lisans derecesi vermiş olan bölümden alınan en az iki adet referans mektubu. TOEFL( CBT min:500, PBT min: 173, IBT min: 60 
puan ) (veya muadili İngilizce sınav yapan IELTS, Cambridge Certificate vs gibi kuruluşlardan eşiti puan) almış olması. Dil Sınavı son iki yıl içinde alınmış olmalıdır. Yeterli düzeyde dil seviyesine sahip olmayan adaylar Yabancı Diller Fakültesi bünyesindeki 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfına kayıt olabilirler

POLONYA KONSOLOSLUĞU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
21 Aralık 2007 yılı itibari ile Polonya Avrupa Birliğine tam üye olmuş ve Shengen serbest dolaşım anlaşmasını imzalamıştır. Polonya ülke girişlerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulamaktadır. Polonya Cumhuriyetinin ülkemizde Ankara ve İstanbul da olmak üzere iki adet diplomatik temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özel öğrenci statüsünde Polonya konsolosluğuna vize başvurusunda istenilen belgeler aşağıdaki gibidir.

a) Polonya’da eğitim alınacak okul veya enstitüden alınmış okul kabulü (kayıt belgesi) aslı ve fotokopisi, 
b) Polonya’daki bir eğitim kuruluşundan harçlarının ödendiğine dair konfirmasyonu (makbuz, dekont veya faks olabilir) aslı ve fotokopisi, 
c) 1 adet doldurulmuş ve giden kişi tarafından imzalanmış vize başvuru formu aslı ve fotokopisi, 
d) 2 adet Biometrik özellikte arka fonu beyaz geçerli fotoğraf, 
e) Pasaportunuzun 1,2,3,4.,60 ve diğer ilgili sayfaları. Var ise Diğer sayfalarda bulunan vizelerin fotokopileri. Varsa eski pasaportları (eski pasaportlar sunulamıyorsa, pasaportunda vize bulunmayanlar pasaportu veren makamdan önceki ve mevcut pasaportlara ilişkin Protokol sağlanacak) aslı ve fotokopisi, 
f) Varsa burs yazısı aslı ve fotokopisi, 
g) Maddi durum ile ilgili belgeler (Maaş bordrosu, banka cüzdanı, ev, işyeri, araç tapu veya ruhsat fotokopileri v.s.) aslı ve fotokopisi, 
h) Schengen ülkelerinde geçerli olacak 30.000 Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası aslı ve fotokopisi, 
i) Lise Diploması konsolosluktan -BU DİPLOMANIN SAHİBİ BULUNDUĞU ÜLKEDE YÜKSEK ÖĞRETİME DEVAM ETME HAKKINA SAHİPTİR? yazısı yazdırılıp Lehçe Tercüme ye çevrilmeli aslı ve fotokopisi, 
j) Adli Sicil Kaydı aslı ve fotokopisi, 
k) Vergi borcu yoktur ya da mükellef değildir belgesi aslı ve fotokopisi, 
l) Nüfus kayıt örneği aslı ve fotokopisi, 
m) Sağlık raporu aslı ve fotokopisi