Hukuk İngilizcesi

Uluslararası ticaretin her geçen gün artarak ilerlemesi yabancı firmalar ve yabancılarla yoğun iş yapma durumunda olan Türk firmaları arasında birtakım hukuk münasebetlerinin doğmasına neden olmaktadır. Bu alanda hukukçuların genel İngilizce’ye ihtiyaç duymalarının yanı sıra “Hukuk terminolojilerini” öğrenmeleri de bir zorunluluk haline gelmiştir. Hukuki sorunları yorumlayıp çözen, akademik ve mesleki alanda yabancı dili başarılı bir şekilde kullanan hukukçulara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Hakimler, Savcılar, Avukatlar ve Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencileri için hazırlanmış “Hukuk İngilizcesi” programları bu ihtiyacı karşılamaya yöneliktir. Hukuku İngilizcesi programı ceza hukuku, medeni hukuk, ticari hukuk ve Avrupa Birliği hukuku üzerine metin incelemeleri, İngilizce hukuki terimlerini öğrenme, vaka analizleri, konferans ve sunum teknikleri, iletişim stratejileri, hukuki durum değerlendirmeleri, sosyal iletişim amaçlı dil kullanımı, ve mesleki terminoloji gibi dersleri oluşturur. Hukuk İngilizcenizi geliştirmenin yanı sıra, uluslararası görüşmeler için özgüven kazanma, toplantı ve konuşmalarda doğru ve verimli İngilizce kullanabilme, mesleki kelime bilginizi geliştirme, hukuksal tavsiyeler verebilme, hukuksal konularda sunum yapabilme yeteneklerinizi de geliştirmiş olacak, müşterilere hukuksal danışmanlık verebilme becerileriniz gelişecektir. Program süresince aynı zamanda gramer konularında da ciddi bir eğitim alma şansınız olacaktır. Bazı programlarda mahkeme ziyaretleri de yapılmaktadır. Detaylı bilgi için www.atlasedu.com….>>

Bize Ulaşın