YURTDIŞINDA MASTER EĞİTİMİ

Lisans eğitimini tamamlayan ya da son sınıfta okuyan öğrenciler hangi üniversitede ve hangi bölümde olursa olsun yurtdışında üniversitelerin master için istemiş oldukları kriterlere sağlayanlar yüksek lisans eğitimi alabilirler. Yurtdışında Yüksek lisans yapmış olmak kariyer hayatında kişiyi gerek akademik gerekse iş hayatında öne çıkaran bir unsur olacaktır. Program ile kazanılan yabancı dil seviyesi, yurt dışı deneyimi ve alan bilgisi kişiyi meslek hayatının tüm alanlarında tercih edilen bir kişi olarak donanımlı hale getirecektir. Yurtdışında birçok ülkede master programları düzenlenmektedir. Ülkemizde en fazla İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya ve son zamanlarda da AB ülkeleri tercih edilmektedir.

Yurtdışında yüksek lisans yapmayı düşünen ve araştırmaya başlayan kişinin karşısına onlarca ülke, yüzlerce üniversite ve program çıkacaktır. Bunlar arasından en doğru kararı vermek zorlu bir süreçtir. Doğru kararı vermek için uzman bir görüş mutlaka alınmalıdır. Bu konuda ATLAS ofislerinin sunduğu ücretsiz danışmanlık hizmetinden faydalanmak zaman ve para olarak önemli bir katkı sağlayacaktır. Unutmayın ki yüksek lisans eğitimi zaman, emek ve para sarfetmek gerektiren bir eğitimdir. Gitmek istenilen ülkede alınan programın yüksek lisans sonrası hedeflerle örtüşüp örtüşmediği okulun yer aldığı ülke ve bölgenin iklim, ulaşım, hayat pahalılığı, konaklama masrafları, okumak istenilen bölümün kalitesi, okulun saygınlığı, kurumun YÖK tarafından denkliği olup olmadığı gibi özellikleri de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Yurtdışında yüksek lisans maliyeti başvuru yapılan okulun yer aldığı ülkeye, şehire, programa, ve kişisel harcamalara göre çok değişkenlik gösteren bir aralıktadır. Bu konuda Atlas danışmanlarının yönlendirmeleri ve uyarıları dikkate alınmalıdır. Okul eğitim ücreti ve harçları, Konaklama ve yemek masrafları, Kitaplar ve eğitim malzemeleri, Ulaşım, Sağlık sigortası,Kişisel harcamalar masraf parametrelerini oluşturmaktadır. Yurtdışında yüksek lisans programı kayıt şartları okullara göre değişmekle birlikte genel olarak istenenler benzerlik taşır. Başvuru formu, TOEFL sonucu, not dökümü, diploma, referans, ve sınav belgeleri. Bu sınavlar yüksek lisans yapmak istenilen bölüme göre değişir. Örneğin; MBA yani işletme yüksek lisansı GMAT sınavından, mühendislik ve bazı bölümler, GRE sınavından geçmek gerekir. Sınavlardan alınan puanlar okula kabulü etkileyen baş etkenlerdir. Yurtdışındaki okulların en iyi taraflarından birisi de başvuru kabul edilme ihtimalini hesaplayabilmekdir. Okullar, ne oranda GMAT ve TOEFL sonuçları, ne oranda ortalama istediklerini açıklarlar. Başvuran adaylar eğer kendi şartlarından çok yüksekse okula başvurmak için zaman ve para kaybetmezler. Yurtdışı yüksek lisans başvurularında alınması gereken uluslar arası sınavlardan bazıları şunlardır:

TOEFL: Anadili İngilizce olmayan yabancı öğrencilerden yurtdışındaki üniversitelerin hemen hepsi, giriş şartı olarak, TOEFL İngilizce sınavında yeterli puan isterler. TOEFL, okuduğunu ve dinlediğini anlamayı, kelime ve deyim bilgisini ve İngilizce’yi doğru kullanmayı ölçen çok seçmeli bir testtir.

TWE: 30 dakikalık bir komposizyon yazma sınavıdır. Sınav 6 üzerinden notlandırılır ve TOEFL notundan ayrı olarak bildirilir. Bazı okullar TOEFL ile birlikte TWE sınavına girmeyi de şart koşabilir. TOEFL sınavında TWE’nin de veriliyor olmasına dikkat etmek gerekir. TOEFL’a girmeden sadece TWE sınavına girilemez.

GRE: Amerika’daki Yüksek Lisans Programlarının işletme dışındaki bölümlerine başvurmak isteyenlerin girmesi gereken sınavdır. GRE sınavında öğrencilerden odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi; problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri beklenir.

GMAT: Amerika’daki yüksek lisans ve doktora programlarının işletme, yönetim bölümlerine başvuracakların girmesi gereken bir sınavdır. GMAT çoktan seçmeli ve kompozisyon olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. GMAT sınavında öğrencilerden odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi, mantık, matematik, kavrama ve akıl yürütme becerisi; problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleri beklenir.

MCAT: Amerika’daki tıp okullarının tamamına yakını başvuru esnasında MCAT sınav sonucunu zorunlu kılmaktadır.

IELTS: Dil yeteneğinin dinleme, okuma, yazma ve konuşma bilgilerini ölçmeyi amaçlar. IELTS dünyaca bilinen ve tanınmış en yüksek kalitede İngilizce bilgisini ölçebilen ve tüm dünyada kullanılan bir değerlendirme sistemidir.

Yüksek Lisans programları , İngiltere’de Avustralya ve Yeni Zelanda’da tam zamanlı olarak bir akademik yıl devam eder (Bazı bölümlerde yüksek lisans programı 1,5 hatta 2 yıl sürebilir). Bir dönem yaklaşık 8 ay sürer. Bir dönem yaklaşık 8 ay sürer, yüksek lisans derslerini tamamlayan öğrenciler, 3-6 ay süren tez aşamasına geçerler. Tez aşamasında öğrenci, tez danışmanı ile birlikte tezini tamamlar ve tezi kurul tarafından kabul edildikten sonra yüksek lisans derecesine sahip olur. Amerika ve Kanada’da yüksek lisans programları genelde 2 yıl sürer. Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerde İngilizce eğitim dilinde yüksek lisans programları verilmektedir. Bu ülkelerde de yüksek lisans eğitimi bir akademik yıl sürer. Yurtdışında lisans Programını cazip hale getiren nedenlerden biriside ülkelerin çoğunda, eğitimi tamamlayanların bir yıl süresince o ülkede çalışma hakkı bulunmasıdır.(Avustralya için 18). Bu hak alınan eğitim doğrultusunda iş tecrübesi elde etme açısından büyük bir imkandır.

Bize Ulaşın